Онлайн сот отырысына қатысу туралы

Баспаға арналған нұсқасыБаспаға арналған нұсқасы

МКБК арқылы сотқа қатысудың тәртібі қандай?

Мобильдік қосымшасы

E-gov mobile

"Гибридті электрондық пошта" арқылы жіберілген шақыру қағаздары/хабарламалар бойынша электрондық сот құжаттарын қарау

Электрондық өтініштерді "Электрондық үкімет" порталы арқылы беру

Бейнеконференцбайланыс құралдарын техникалық қолдану қағидалары

Сот отырысына қатысуды қамтамасыз ететін техникалық байланыс құралдарын қолдану қағидаларын және оларға қойылатын талаптар

Соттарға құжаттарды электрондық құжат нысанында беру құралдарын техникалық қолдану, оларды тіркеу, өңдеу, олармен танысу қағидалары

Электрондық құжатқа қойылатын техникалық талаптар және оның соттың автоматтандырылған ақпараттық жүйесінде айналыс қағидаларын бекіту туралы

Электрондық хаттаманың толықтығын, құрылымын және сапалы жаңғыртуын қамтамасыз етуге қойылатын техникалық талаптарды бекіту туралы

Қазақстан Республикасының «электрондық үкімет» порталы арқылы берілген электрондық талап арыздарды және басқа да электрондық