"Гибридті электрондық пошта" арқылы жіберілген шақыру қағаздары/хабарламалар бойынша электрондық сот құжаттарын қарау